سمپاشی رستوران ها و خوابگاه‌ها

سمپاشی محیط آشپزخانه، محیط غذاخوری، پذیرش، سالن های استراحت،، باسموم بی بووبهداشتی به صورت صددرصدتضمینی دراسرع وقت به صورت دوره ای

09137848857

 

تماس با کارشناسان
X