سوالات متداول

سوالات متداول

شما میتوانید از سوالات پرسیده شما ما بیشتر بیاموزید

ما آرامش را به شما هدیه می دهیم

1-مواد غذایی را جمع آوری کنیم
2-لوازمی راکه قابل شستشو نیست جمع آوری کنیم
(بامشاورتماس بگیرید)
3-حیوانات خانگی و پرنده اگر داریداز محیط دور کنید
(با مشاور تماس بگیرید)
4-در زمان سمپاشی در محل حضور نداشته باشید
برای سوسک فاضلابی اوایل فصل بهار وبا گرم شدن هوا ولی برای سوسک آلمانی (کابینتی ) تمام فصول برای موریانه ها به محض ورودو دیدن آثار تخریب
1- تا زمانی که سموم خیس و مرطوب است وذرات معلق در هوا وجود دارد به محیط وارد نشوید(با مشاور تماس بگیرید )
2- بعد از ورود به منزل راه های ورودی و خروجی هوا را باز کنید واز کولر جهت تهویه هوا استفاده کنید
3-از تماس مستقیم پوست باسم ومحیط سمپاشی شده خودداری کنید
بسته به روش انتخابی شما وکار اجرا شده زمان متغیر است
(با مشاور تماس بگیرید)
کنارهای دیوار باید تا یک متر خالی شود وسایل به وسط کشیده شودداخل کمد دیواری ها ووسایل چوبی که در خاک کار شده تخلیه شود
مقدار مواد مصرفی،، هزینه ایاب وذهاب ،، دستمزد،،

هنوز مشکلی برای راه حل ندارید؟

آدرس دفتر مرکزی:

اصفهان، مجتمع تجاری پارک

برای کمک تماس بگیرید:

۰۳۱۳۶۶۷۲۶۳۶۰ -۰۹۱۳۷۸۴۸۸۵۷

نامه برای اطلاعات:

info@isfahanspray.com

    تماس با کارشناسان
    X